Svensk Ort

Jag är utbildad som ortoptist, ett specialiserat yrke som syftar till behandling av skelning.Besvär med den binokulära synen (d.v.s. med ögonens samsyn) kan förekomma både hos unga och vuxna människor. …