Svensk Ort

Jag är utbildad som ortoptist, ett specialiserat yrke som syftar till behandling av skelning.
Besvär med den binokulära synen (d.v.s. med ögonens samsyn) kan förekomma både hos unga och vuxna människor. Ibland är det symtom för eller följd av allvarligare sjukdomar, t.ex. neurogent förorsakade pares (ögonmusklers förlamning), centrala sjukdomar som MS, förändringar av strukturer i ögonhålan (endokrinologiskt, traumatiskt, av metastas), eller mitokondriella sjukdomar.

En ortoptist samarbetar med ögonläkare. Vi sysslar tillsammans med diagnos, screening (på barnläkarens remiss) och terapin av de olika sorters problem med ögonens utveckling, ställning och samarbete. Ibland räcker det med att glasögonen används, som vi även kan bestämma hos små barn med hjälp av droppar, för att skelningen försvinner. Ibland krävs någon lappbehandling för att synen utvecklas i det skelande ögat. Därutöver kan det förekomma att dubbelseende måste korrigeras med prismaglasögon. I andra fall behöver patienter ögonmuskelkirurgi.

Varför svensk?

Jag är inte svensk utan tysk, men jag har ett stort intresse för det svenska språket som jag läste på universitetet i Kiel och delvis i Göteborg. Jag även arbetade som ortoptist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (närmare i ögonmottagningen för barn och ungdomar i Östra Sjukhuset) och som vikarie under sommarlov i Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Jag har arbetat som auktoriserad översättare till eller från svenska sedan 2003. Sedan dess håller jag på med översättningar från svenska till tyska och ibland tvärtom.

Jag översätter bland annat:

 • personbevis
 • yrkesexamensbevis (t.ex. för ansökan om legitimation som fysioterapeut, logoped, receptarie eller sjuksköterska från Socialstyrelsen) och intyg om legitimation
 • högskoleexamen
 • tjänstgöringsbetyg
 • bevis om grundläggande yrkesutbildning
 • praktikintyg
 • gymnasieintyg
 • belastningsregisterutdrag
 • betalningsföreläggande
 • olika domstolsbeslut
 • stämningsorder
 • strafföreläggande
 • testament
 • patientjournaler

Om du behöver hjälp med någon vidimerad översättning av dina intyg eller andra dokument (t.ex. för att ansöka om legitimation eller för att planlägga vård i Tyskland) låt mig komma i kontakt med dig och fyll i kontaktformuläret.